Khi quyết định đầu tư vào chứng khoán, nhà đầu tư nên tìm hiểu về cổ tức, cách nhận cổ tức chứng khoán của doanh nghiệp, cũng như nhiều vấn đề phát sinh xung quanh việc chia cổ tức, qua đó đánh giá được tiềm năng sinh lời của doanh nghiệp, cũng như tối ưu hoá được khoản đầu tư của mình.

Cách nhận cổ tức chứng khoán hình ảnh

Cổ tức là gì và có mấy loại hình trả cổ tức?

Cổ tức được hiểu là một phần lợi nhuận mà các cổ đông được chia sau khi công ty đã trừ thuế và các khoản lợi nhuận giữ lại. Trong quá trình hoạt động, công ty sẽ cố gắng tạo ra mức lợi nhuận tối ưu nhất cho cổ đông, trong phần lợi nhuận tạo ra hằng năm, công ty sẽ giữ lại một phần nhằm tiếp tục đầu tư và một phần để dự phòng các rủi ro. Sau khi trừ các khoản này, thì phần lợi nhuận còn bao nhiêu sẽ chia cho cổ đông, và gọi là cổ tức.

Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, hoặc cũng có thể chi trả bằng chính cổ phiếu của công ty, thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu.

Khi đầu tư vào cổ phiếu công ty, cổ đông thường thích trả cổ tức bằng tiền mặt, vì khoản lợi nhuận của nhà đầu tư được hiện thực hoá. Nó cũng thể hiện công ty có tiềm lực về tài chính , cũng như dòng tiền hoạt động vững mạnh. Tuy nhiên, khoản cổ tức bằng tiền mặt này sẽ phải chịu thuế suất 5%. Ngoài ra, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cũng làm giảm dòng tiền hoạt động của công ty.

Đối với cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ tránh bị chịu thuế suất so với cổ tức chi trả bằng tiền mặt, công ty sẽ có thêm tiền mặt giữ lại để tái đầu tư và mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cũng có rủi ro cho nhà đầu tư, khi giá cổ phiếu có thể tăng giảm, và cần có thời gian chờ để cổ phiếu về tài khoản, trước khi hiện thực hóa khoản lợi nhuận ra tiền mặt.

Cách nhận cổ tức chứng khoán và các thông tin cần biết

Cách nhận cổ tức chứng khoán

Không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ những quy định về cách nhận cổ tức chứng khoán. Để có thể nhận được cổ tức, nhà đầu tư cần sở hữu cổ phiếu và nằm trong danh sách cổ đông được chốt trước một thời điểm nhất định. 

Thời điểm này còn gọi là ngày giao dịch không hưởng quyền. Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu trước ngày giao dịch này, sẽ được nhận được đầy đủ các quyền lợi cổ đông. Ngược lại, nếu nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu kể từ ngày giao dịch không hưởng quyền, sẽ không được nhận quyền lợi cổ đông.

Một mốc thời gian quan trọng nữa nhà đầu tư cần nắm, đó là ngày đăng ký cuối cùng. Đây là ngày mà công ty sẽ lập danh sách và chốt số lượng cổ đông, để công ty thực hiện quyền lợi cho cổ đông của mình. Những quyền này bao gồm: quyền nhận cổ tức chứng khoán, quyền ưu tiên mua cổ phiếu, quyền tham gia đại hội đồng cổ đông…

Xem thêm:

- Đầu tư giá trị: Các nguyên tắc cơ bản dành cho nhà đầu tư mới

- Cách mở tài khoản đầu tư chứng khoán cho người mới

- Chứng khoán dành cho người mới bắt đầu

Nhà đầu tư sẽ nhận cổ tức chứng khoán thông qua tài khoản chứng khoán đã lập.

Các chính sách chi trả cổ tức của công ty sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mức độ hấp dẫn của mỗi loại cổ phiếu. Nó cũng giúp nhà đầu tư lựa chọn được những cổ phiếu tốt và ra quyết định đầu tư.

Chúc nhà đầu tư luôn sáng suốt và thành công với chiến lược đầu tư của mình!

Powered by Froala Editor