Chứng khoán cho người mới bắt đầu với kiến thức cơ bản về thị trường dành cho nhà đầu tư mới khi tìm hiểu cách tham gia thị trường, cách để cải thiện thành quả trong đầu tư chứng khoán được tổng hợp dưới đây.

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

  1. a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
  2. b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.

Đầu tư chứng khoán là gì?

Đầu tư chứng khoán là việc nhà đầu tư mua, bán, nắm giữ chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Để dễ hiểu hơn bạn có thể xem ví dụ khi mua cổ phiếu sau:

Ví dụ, ban đầu bạn đầu tư cổ phiếu VCI (Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt) từ giá 40.000đ/CP. Sau một thời gian cổ phiếu VCI tăng giá lên 50.000đ/CP. Lợi nhuận từ việc mua VCI là 10.000đ/CP, giả sử bạn mua 200 cổ phiếu VCI bạn sẽ mang về 2.000.000đ (bỏ qua thuế phí).

Đầu tư chứng khoán cơ bản cho người mới

Chứng khoán cơ bản cho nhà đầu tư

Cẩm nang chứng khoán cơ bản dành cho người mới bắt đầu

Mở tài khoản chứng khoán

Để tham gia đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu, nhà đầu tư không thể trực tiếp mua cổ phần của các công ty mà phải thông qua các tổ chức, công ty chứng khoán bằng cách mở tài khoản chứng khoán.

Việc mở tài khoản chứng khoán cũng đơn giản như mở tài khoản ngân hàng, nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân.Xem cách mở tài khoản đầu tư chứng khoán cho người mới

Xem bảng giá chứng khoán

Kỹ năng và cách đọc bảng giá chứng khoán được xem là bài học nhập môn chứng khoán mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải trải qua.

Có hai bảng giá riêng đại diện cho hai Sở giao dịch chứng khoán chính thức:

  •   Bảng giá của HoSE (Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM): Tại đây
  •   Bảng giá HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội): Tại đây
  •   Sàn UPCOM (Unlisted Public Company Market) nằm trong Bảng giá HNX

Mỗi công ty chứng khoán cũng xây dựng bảng giá riêng để phục vụ khách hàng. (Hướng dẫn xem bảng giá chứng khoán)

Bảng giá chứng khoán cho người mới bắt đầu

Giao diện bảng giá chứng khoán tại Vietcap

Cần chuẩn bị gì trước khi đầu tư chứng khoán?

Tài khoản chứng khoán, vốn đầu tư, thiết bị giao dịch, kiến thức chứng khoán… sẽ là hành trang mà nhà đầu tư cần khi nắm tham gia thị trường chứng khoán. Xem tại đây

Cách để cải thiện thành quả trong đầu tư chứng khoán

Có kiến thức, chiến lược phù hợp và kỷ luật những yếu tố cơ bản cần phải có để cải thiện hiệu quả đầu tư. Xem tại đây

Các kiến thức cơ bản về chứng khoán mà nhà đầu tư mới cần biết

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng.

Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện đã được xác định.

Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong thời kỳ nhất định.

Quyền chọn mua, quyền chọn bán là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền mua hoặc quyền bán một số lượng chứng khoán được xác định trước trong khoảng thời gian nhất định với mức giá được xác định trước.

Hợp đồng tương lai là cam kết mua hoặc bán các loại chứng khoán, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán nhất định với một số lượng và mức giá nhất định vào ngày xác định trước trong tương lai.

Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

  1. a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;
  2. b) Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  3. c) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.

Tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng.

Tổ chức bảo lãnh phát hành là công ty chứng khoán được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bảo lãnh phát hành trái phiếu theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Thị trường giao dịch chứng khoán là địa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán.

Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Môi giới chứng khoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.

Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.

Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.

Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.

Thuật ngữ trong chứng khoán cho người mới bắt đầu

Ngoài ra nhà đầu tư có thể xem thêm các thuật ngữ chứng khoán mà nhà đầu tư nên biết

Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư sinh lời nhanh. Tuy nhiên, lợi nhuận cao thì sẽ luôn đi kèm với những rủi ro. Nhà đầu tư cần trang bị kiến thức căn bản trong chứng khoán, tuân thủ theo các nguyên tắc trong giao dịch, chiến lược mà mình đã đặt ra, hạn chế giao dịch theo cảm tính. Từ đó, nhà đầu tư có thể nhận được hiệu quả từ việc đầu tư cũng như hạn chế rủi ro nhất có thể.

Powered by Froala Editor