Trung tâm phân tích
Quay lại

NKG [KÉM KHẢ QUAN -16,2%] - Biên lợi nhuận giảm sẽ ảnh hưởng lợi nhuận năm 2022; định giá hợp lý - Cập nhật

Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho CTCP Thép Nam Kim (NKG) thêm 14% lên 38.800 đồng/CP; tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG còn KÉM KHẢ QUAN khi giá cổ phiếu của công ty đã tăng 34% trong 3 tháng qua.


Powered by Froala Editor