Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

KBC [MUA +24,3%] - Các thách thức ngắn hạn có thể dẫn đến trì hoãn các giao dịch lớn - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

02/12/2022

- Chúng tôi nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA cho Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) mặc dù điều chỉnh giảm 45% giá mục tiêu xuống còn 23.500 đồng/CP. Giá cổ phiếu của KBC đã giảm 52% trong 3 tháng qua.

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) chúng tôi tăng giả định WACC thêm 3,7 điểm %, (2) chúng tôi giả định KBC tạm hoãn giao dịch bán buôn tại dự án Khu đô thị (KĐT) Tràng Cát trong năm 2023 và (3) chúng tôi loại dự án KCN Tràng Duệ 3 ra khỏi mô hình định giá và giá mục tiêu của chúng tôi, được bù đắp một phần nhờ hiệu ứng tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2023. Chúng tôi hiện chỉ đưa các dự án KCN & KĐT đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào mô hình định giá của chúng tôi.

- Do chúng tôi dự báo KBC sẽ ghi nhận doanh số bán buôn đối với KĐT Tràng Cát vào năm 2024 so với năm 2023 trong dự báo trước đây và loại KCN Tràng Duệ 3 ra khỏi dự báo của chúng tôi, chúng tôi điều chỉnh giảm 74% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 và 24% LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm 27% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS trong năm 2022 do chúng tôi giảm dự báo doanh số bán đất KCN trong năm 2022, khi chúng tôi quan sát thấy tiến độ đàm phán giữa KBC và các khách thuê chậm hơn dự kiến trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chững lại.

Powered by Froala Editor

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center