Trung tâm phân tích
Quay lại

KBC [KHẢ QUAN +11,5%] - Tràng Cát dự kiến là nguồn đóng góp lợi nhuận chính cho năm 2022 - Cập nhật

Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN cho Tổng CT Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) và tăng giá mục tiêu thêm 20% lên 68.100 đồng/CP. 


Powered by Froala Editor