GMD [MUA +37,1%] - Lợi nhuận dự kiến tăng trưởng dù bối cảnh ngành thách thứ - Cập nhật

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Gemadept (GMD) nhưng giảm giá mục tiêu 12% từ 63.300 đồng/CP trước đây còn 55.700 đồng/CP.

Chúng tôi giảm giá mục tiêu do chúng tôi (1) tăng giả định WACC thêm 0,9 điểm phần trăm và (2) giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023/2024 thêm 6,6%/6,4%. Việc chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu được bù đắp một phần bởi tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2023  của chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục bao gồm tác động pha loãng trong các dự báo và định giá của chúng tôi đến từ đợt phát hành quyền sắp tới với khoảng 100,5 triệu cổ phiếu có giá 20.000 đồng/cổ phiếu đã được cổ đông thông qua tại ĐHCĐ thường niên tháng 4/2022 của GMD


Powered by Froala Editor

Tags: GMD
play
/en/research-center