CTG [MUA +45,8%] - Dự báo NIM tăng nhờ tích cực chuyển hướng sang cho vay bán lẻ - Cập nhật

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 2,4% giá mục tiêu còn 40.600 đồng/CP nhưng duy trì khuyến nghị MUA cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG). 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) chúng tôi tăng dự báo chi phí vốn CSH từ 12,5% lên 13,0% và (2) chúng tôi điều chỉnh giảm P/B mục tiêu cho CTG từ 1,50 lần còn 1,45 lần, được bù đắp một phần nhờ hiệu ứng tích cực từ mức tăng 3,1% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 2,0% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 còn 20,2 nghìn tỷ đồng (+43,6% YoY) so với Báo cáo Cập nhật gần nhất của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi dự báo chi phí dự phòng năm 2022 tăng 14,0%, được bù đắp một phần bởi mức tăng 2,5% trong dự báo thu nhập từ lãi (NII) khi NIM tăng 4 điểm cơ bản và tài sản sinh lãi (IEA) tăng 2,2%.

Powered by Froala Editor

play
/en/research-center