Trung tâm phân tích
Quay lại

CTG [MUA +28,2%] - Mức giảm trong giả định về gói hỗ trợ lãi suất bù đắp cho chi phí tín dụng tăng - Cập nhật

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 13,1% lên 36.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG)

Giá mục tiêu cao hơn là do chúng tôi nâng dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 thêm 8,9% và giảm dự báo chi phí vốn chủ sở hữu cho CTG từ 15,8% xuống 14,8% do chúng tôi cập nhật hệ số beta.

Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 1,5% lên 18,5 nghìn tỷ đồng (+9,3% YoY) chủ yếu do chúng tôi (1) nâng dự báo thu nhập lãi ròng (NII) thêm 3,1% do điều chỉnh tăng dự phóng NIM thêm 2 điểm cơ bản, (2) nâng dự báo tăng trưởng tín dụng từ khoảng 10,0% lên khoảng 12,0% và (3) nâng dự báo thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm kinh doanh ngoại hối) thêm 15,4%, bị ảnh hưởng một phần bởi điều chỉnh tăng dự báo 19,2% chi phí dự phòng.

Powered by Froala Editor