Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

CTG - KHÔNG KN - CTG đạt 87% kế hoạch trong 8 tháng đầu năm 2011 - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

21/09/2011

Lợi nhuận tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2011 nhờ biên lãi ròng được cải thiện và tín dụng tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 8 tháng đầu năm, CTG đạt lợi nhuận trước thuế là 4.434 tỷ đồng, hoàn thành 87% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.100 tỷ đồng trong năm 2011.
Tags: CTG

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center