BVH [KHẢ QUAN +10,1%] - Định giá thấp hơn do dự báo thu nhập tài chính giảm - Cập nhật

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Chúng tôi điểu chỉnh giảm 4,9% giá mục tiêu xuống 62.600 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị đối với Tập đoàn Bảo Việt (BVH) từ MUA thành KHẢ QUAN do giá cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 13,1% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do (1) mức giảm 10,5%/9,8% trong dự báo LNST 2022/2023 của chúng tôi và (2) giả định mức cổ tức tiền mặt cao hơn cho năm 2021 là 3.026 đồng/cổ phiếu so với 1.000 đồng/cổ phiếu như trước đây.

Chúng tôi giảm dự báo thu nhập ròng năm 2022 xuống 10,5% do (1) thu nhập tài chính ròng giảm 5,3% ảnh hưởng nhiều hơn (2) mức giảm 2,4% trong dự báo lỗ từ hoạt động kinh doanh. 

Powered by Froala Editor

Tags: BVH
play
/en/research-center