toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Đường cong lợi suất giảm do NHNN giảm lãi suất điều hành

Báo cáo trái phiếu & tiền tệ

23/04/2012

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU Đường cong lợi suất đi xuống do các lãi suất điều hành giảm. Nhu cầu tín phiếu ở mức cao đã giúp các kỳ ngắn hạn giảm mạnh trong khi kỳ trung và dài hạn của đường cong đi xuống song song với nhau. Chúng tôi không kỳ vọng vào phiên đấu thầu tiếp theo ngày 16/04/2012 các trái phiếu mệnh giá 2 năm, 3 năm và 5 năm sẽ được phát hành hết. Phiên đấu thầu ngày 22/03 cho các kỳ hạn này chỉ có 33% trái phiếu được phát hành với lợi suất ở mức 11,2%-12,5%.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center