toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin sáng 28-02-2011 Nhà đầu tư nước ngoài và bộ phận tự doanh trong nước mua vào - Cập nhật ngành ngân hàng

Nhận định thị trường

28/02/2011

Cả hai sàn kết thúc một tuần đầy biến ðộng, mặc dù phục hồi nhẹ nhưng thanh khoản vẫn thấp nên còn quá sớm để kết luận tâm lý thị trường liệu đã thực sự cải thiện.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center