Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 26/10/2010

Thông tin CPI tháng 10/2010 tăng mạnh 1,05% so với tháng 9 dường như không tác động nhiều đến tâm lý nhà đầu tư khi thúc ngày 25/10/2010 có đến 154 mã tăng, 48 mã giảm và 67 mã tham chiếu.