Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin sáng 19/10/2010

Thị trường mở cửa tăng nhẹ nhưng kết thúc với 132 cổ phiếu giảm điểm, 72 cổ phiếu đứng giá và 63 cổ phiếu tăng giá trên HOSE.