Quay lại

Bản tin 31-08-2012 - Chờ đợi áp dụng T+3, thị trường hoàn toàn yên ắng

Nhận định thị trường

31/08/2012

Quan điểm của chúng tôi: Thị trường điều chỉnh nhẹ đúng như chúng tôi đã dự báo dù thanh khoản không cải thiện như kỳ vọng. Chúng tôi cho rằng có thể nhà đầu tư không muốn mua trước dịp lễ Quốc Khánh 02/09 và vẫn chờ đợi tận dụng thời gian giao dịch ngắn hơn (T+3) sẽ được áp dụng từ ngày 04/09.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center