Bản tin 30-12-2015 - Các mã ngân hàng nhỏ dẫn dắt thị trường, KN mua ròng - GAS

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng ngắn hạn trong phiên 31/12/2015. Đồng thời, lực chốt lời ngắn hạn có thể sẽ gia tăng khiến hai chỉ số xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên, nhưng dòng tiền ngắn hạn và tâm lý nhà đầu tư tiếp tục được cải thiện là yếu tố hỗ trợ đà tăng ngắn hạn của hai chỉ số.
play
/en/research-center