Bản tin 30-09-2014 - Kết thúc tháng chín, VNI giảm xuống dưới ngưỡng 600 điểm - Tiến triển trong hoạt động tái cơ cấu trong và ngoài ngành ngân hàng

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm nhẹ và đây là dấu hiệu tích cực đầu tiên chúng tôi nhận thấy kể từ lần cảnh báo điểm đỉnh xác lập 08/09/2014. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định hoàn thị trường đã xác lập đáy và hai chỉ số đang hình thành các mô hình cảnh báo xu hướng khác nhau là Double Bottom của chỉ số VN-Index và Head and Shoulders của chỉ số HNX-Index.
play
/en/research-center