Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-03-2019 - Thị trường đi ngang, PVD tăng mạnh với thông tin hợp đồng giàn khoan - GAS, PC1

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn đã chuyển sang Tiêu cực ở tất cả các chỉ số, trong đó, nhóm VN30 tỏ ra yếu hơn cả khi chỉ số đại diện vẫn nằm phía dưới dải Bollinger. Tín hiệu kỹ thuật Trung hạn của VN30 và HNX-Index cũng đang chuyển sang mức Trung tính, trong khi VN-Index, VNMidcap và VNSmallcap tạm thời vẫn giữ trạng thái tích cực.