Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-06-2018 - Thị trường tăng điểm dẫn dắt bởi nhóm VIC và MWG - VCI, ACB

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường mở cửa với mức tăng sớm của các chỉ số VN-Index và VN30 nhờ sự hỗ trợ của lực cầu ngoại. Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự của các đường MA10 và MA20 ngày tại khu vực 995 điểm đối với VN-Index đã thúc đẩy lực bán giá cao, cản trở đà tăng của chỉ số. Mặc dù vậy, VN-Index và VN30 cũng đã đóng cửa phía trên kháng cự MA200 ngày lần lượt tại 987 điểm và 974 điểm để cải thiện tín hiệu Trung hạn, mặc dù tín hiệu break-out này chưa thực sự thuyết phục. Các chỉ số còn lại, bao gồm