Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-06-2016 - VN-Index giảm điểm sau khi Brexit kích hoạt đợt bán tháo trên toàn cầu - CPI tháng 6 - FPT

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần tới và xu hướng ngắn hạn có thể sẽ theo xu hướng tiêu cực trong tuần giao dịch tới. Điểm tiêu cực chúng tôi nhận thấy là các chỉ báo xung lượng ngắn hạn xuất hiện mô hình phân kỳ giảm giá từ vùng quá mua cho thấy rủi ro ngắn hạn có chiều hướng gia tăng và chúng tôi không khuyến khích tham gia bắt đáy trong giai đoạn này.