Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 24-03-2016 - VNI mất đà sau khi phiên tăng hôm qua – FDI, CPI - Vissan

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định lại các vùng hỗ trợ 565 – 570 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng rủi ro ngắn hạn vẫn có dấu hiệu suy giảm khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn ở các mức hỗ trợ. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn có thể sẽ có chiều hướng gia tăng nêu đồ thị giá xuyên thủng các vùng hỗ trợ trên.