Bản tin 23-10-2015 - Các mã blue chip tăng nhờ khối ngoại - EIB, MWG, FPT

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định các vùng hỗ trợ 595 – 598 của chỉ số VN-Index và 81.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên giao dịch đầu tuần. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực cầu ngắn hạn sẽ tiếp tục được cải thiện trong các phiên giao dịch tới và trạng thái xu hướng sẽ biến động mạnh hơn. Tuy nhiên, điểm lo ngại của chúng tôi là các vùng kháng cự 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index, đ
play
/en/research-center