Bản tin 23-08-2013 - Khối ngoại bán - Lợi suất trái phiếu tăng – Giảm giá xăng – Số liệu thương mại nửa đầu tháng tám

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng nhịp giảm điểm có thể tiếp tục kéo dài trong tuần sau và hai chỉ số có thể hướng về lại các mức hỗ trợ mạnh 466 – 470 của chỉ số VN-Index và 59.5 của chỉ số HNX-Index. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy hiện tượng dò đáy có thể sẽ xuất hiện trên nhóm cổ phiếu Bluechips trong tuần giao dịch tới, nhưng khối lượng dò đáy có thể ở mức thấp. Chỉ báo tâm lý nhà đầu tư đã chuyển sang mức bi quan.
play
/en/research-center