Bản tin 23-06-2015 - Thị trường giảm điểm sau 3 phiên tăng giá liên tiếp - Tăng trưởng tín dụng - MWG

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps cho nên dòng tiền sẽ lan tỏa đều hơn trên cả hai sàn. Đồng thời, lực cầu ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong vài phiên tới cho nên khả năng điều chỉnh mạnh có thể sẽ không diễn ra.
play
/en/research-center