toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 23-05-2011 Tâm lý bi quan tác động mạnh đến thị trường

Nhận định thị trường

24/05/2011

Tâm lý bi quan bao trùm thị trường trước những lo ngại về trạng thái của các tài khoản giao dịch bảo chứng và thời hạn để các ngân hàng giảm tỷ lệ cho vay phi sản xuất là 30/6/2011 đang gần kề đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center