Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 23-01-2014 - VNI tăng trở lại – CPI tháng một – KQLN 2013 của DHG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định lại các vùng kháng cự 560 điểm của chỉ số VN-Index và 74.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên ngày mai. Nhóm chỉ báo xung lượng biến động nhẹ trong vùng quá mua, nhưng nhóm chỉ báo xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì đà tăng cho nên chúng tôi cho rằng đây chỉ là nhịp dừng tạm thời sau giai đoạn tăng nóng vừa qua. Các vùng hỗ trợ gần nhất của hai chỉ số là 544 – 550 điểm của chỉ số VN-Index và 71.5 của chỉ số HNX-Index.