Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 22-03-2016 - Thị trường thử thách ngưỡng 570 với sự thận trọng – AAA, MSN, GAS

Nhận định thị trường

22/03/2016

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ hồi phục trong vài phiên tới và nhịp điều chỉnh có thể sẽ sớm kết thúc. Đồng thời, chúng tôi đánh giá dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu Bluechips chưa tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center