toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 21-09-2012 - Các quỹ ETF tái cân bằng khuấy động thị trường

Nhận định thị trường

21/09/2012

Quan điểm của chúng tôi: Hôm Thứ Sáu đánh dấu phiên giao dịch cuối cùng trước khi các quỹ FTSE Vietnam Index ETF và Van Eck Market Vector ETF áp dụng điều chỉnh các mã thành phần trong động thái tái cân bằng hàng quý. Chúng tôi nhận thấy giá một số cổ phiếu liên quan đến việc tái cân bằng đã biến động mạnh. Trừ STB, tất cả các mã có tỷ trọng tăng tại các quỹ ETF, gồm HSG, PGD, SBT trong rổ của FTSE và BVH, HAG, VCB trong rổ của Van Eck, đều tăng.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center