Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-04-2012 - Đà tăng ngắn hạn nhờ số liệu lạm phát thấp bị áp đảo bởi xu hướng chốt lời

Thị trường tăng nhẹ nhờ lạm phát thấp. Lạm phát tỉnh Long An được công bố là -0,43% trong khi lạm phát tỉnh Đồng Nai là 0,09% và Hà Nội là -0,03%. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi số liệu CPI của TP. HCM nhưng rất có thể CPI cả nước sẽ giảm dưới 0,1% như chúng tôi dự báo trước đây.