Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 20-02-2014 - Khối lượng khớp lệnh cao kỷ lục – CPI tháng 2 – DRC: Mục tiêu 2014

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể điều chỉnh kiểm định lại vùng giá 565 và có nhịp hồi phục nhẹ về cuối phiên, nhưng các mô hình kỳ thuật đều xác nhận nhịp điều chỉnh ngắn hạn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn cho nên chúng tôi hạ xu hướng ngắn hạn từ TĂNG xuống TRUNG TÍNH và nhịp điều chỉnh này có thể kéo dài trong 1 – 2 tuần giao dịch với vùng hỗ trợ gần nhất tại vùng giá 550.