Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-11-2015 - Các mã vốn hóa vừa được ưa chuộng hơn - CSM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng giá 600 – 605 của chỉ số VN-Index và 81.0 – 81.5 của chỉ số HNX-Index và hai chỉ số sẽ quay lại nhịp tăng ngắn hạn trong phiên giao dịch 20/11/2015. Đồng thời, lực cầu ngắn hạn có thể sẽ gia tăng dần trong các nhịp rung lắc sắp tới khi giá của nhiều cổ phiếu đã giao dịch rơi vào gần vùng quá bán và áp lực giảm mạnh là khó có thể xảy ra.