toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 19-05-2011 Nguồn cung tiền hạn hẹp kiềm hãm thị trường

Nhận định thị trường

20/05/2011

Chính sách thắt chặt tiền tệ đang kiềm hãm dòng tiền trong nền kinh tế và tiếp tục ảnh hưởng đến các ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center