Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-06-2011 Thị trường mất điểm, CPI tháng Sáu kỳ vọng cải thiện hơn Cập nhật HSX:DPM

Tháng 6: Thâm hụt thương mại và CPI được kỳ vọng cải thiện hơn theo xu hướng tháng trong CPI nhưng vẫn ở mức cao