Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-12-2016 - Ngành hàng tiêu dùng thiết yếu giúp thị trường tăng mạnh - MWG - Cập nhật Vĩ mô - TLG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của thị trường theo đó đã được cải thiện theo hướng tích cực. Tín hiệu ngắn và trung hạn của VN-Index trở về trạng thái Tích cực sau khi chỉ số vượt qua được vùng cản quan trọng 668-670 điểm. Tín hiệu ngắn hạn của các chỉ số còn lại cũng được cải thiện lên một bậc, từ Tiêu cực sang Trung tính. Dự báo, thị trường sẽ có xu hướng tăng điểm trong tuần tới. VN-Index có thể gặp một chút khó khăn để vượt qua vùng 680-682 điểm,