toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 16-10-2018 - Thị trường tăng mạnh trở lại khi trạng thái biến động duy trì - DPM, PPC

Nhận định thị trường

16/10/2018

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn duy trì trạng thái Tiêu cực, tuy nhiên điểm đóng cửa của các chỉ số này đã quay trở lại vào trong dải Bollinger. Các ngưỡng hỗ trợ dài hạn MA300 ở phía dưới hiện đang nằm tại 940 điểm, 910 điểm và 105 điểm. Việc dự đoán những biên động ngắn hạn của thị trường ở giai đoạn này không đạt độ chính xác cao do tâm lý đầu cơ chịu ảnh hưởng bởi diễn biến thị trường thế giới đêm hôm trước.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center