Quay lại

Bản tin 16-10-2012 - Thị trường sôi động sau cam kết cải tổ của chính phủ

Nhận định thị trường

16/10/2012

Nhận định thị trường: Thị trường chuyển từ trầm lắng sang giao dịch sôi động sau khi Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bế mạc sau 2 tuần làm việc.Trong toàn văn phát biểu bế mạc hội nghị vào cuối chiều Thứ Hai, chính phủ cho biết sẽ xem việc cải tổ khối doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng là ưu tiên hàng đầu. Những điều này được giới đầu tư xem là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề kinh tế của đất nước hiện nay.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center