Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-07-2020 - Thị trường tăng vào cuối phiên - HPG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số duy trì ở mức Tích cực. Tuy nhiên, với việc đóng cửa dưới MA5, HNX-Index có khả năng giảm nhẹ để kiểm định hỗ trợ MA10, MA20 tại vùng 114,5-114,8 điểm. Dự báo trong phiên ngày mai, đóng thái tăng bất ngờ của VN-Index, VN30 vào cuối phiên có thể khiến thị trường có các nhịp củng cố trong phiên sáng để hai chỉ số này kiểm định khu vực hỗ trợ MA5 tại 871 điểm và 812 điểm.