toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 15 -11-2011 - Diễn biến tại Hà Nội thể hiện đồng thuận giữa các nhà hoạch định chính sách và NHNN

Nhận định thị trường

15/11/2011

Kể từ giữa tuần trước, diễn biến họp Quốc hội ở Hà Nội cho thấy thông điệp về sự đồng thuận giữa các nhà hoạch định chính sách và NHNN trong việc áp dụng các cải cách kinh tế nhằm giảm lạm phát và đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn. NHNN một lần nữa cho thấy quyết tâm này ngày hôm nay với động thái có thể giúp tăng cầu trong lĩnh vực bất động sản hiện đang rơi vào tình trạng “bất động”.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center