toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 14-12-2012 - Thặng dư thương mại lần đầu tiên

Nhận định thị trường

14/12/2012

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng và chưa mở vị thế mua lại trong vùng giá hiện tại. Do đó, các nhà đầu tư kiên nhẫn đợi điểm mua ở vùng giá thấp hơn và không mua đuổi khi thị trường phục hồi mạnh để tránh rủi ro về giá. Còn các nhà đầu tư vẫn còn cổ phiếu trong danh mục mà có mức sinh lời thấp thì chưa nên vội bán ra và chờ đợi điểm mua được hình thành trong nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center