toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 14-11-2011 - Cả hai thị trường giảm điểm mặc cho nỗ lực của NHNN giúp hệ thống ngân hàng minh bạch hơn

Nhận định thị trường

14/11/2011

Hệ thống ngân hàng sẽ minh bạch hơn Chúng tôi cho rằng với việc ban hành thông tư 35/2011 là bước đi đúng hướng trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng do việc thực hiện tái cấu trúc không thể thực hiện nếu thiếu minh bạch. NHNN mới chỉ công bố 5 chỉ tiêu quan trọng trong 12 chỉ tiêu quan trọng theo tiêu chuẩn của IMF tuy nhiên, so với hiện tại, đây là một sự thay đổi lớn trong quy chế công bố thông tin.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center