toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 14-10-2011 - Một tuần biến động với thanh khoản sụt giảm, “danh sách đen” và xì can đan vỡ nợ

Nhận định thị trường

15/10/2011

Chúng tôi tin rằng căng thẳng thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng, danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và vụ vỡ nợ trên thị trường OTC đã tác động đáng kể đến thị trường chứng khoán. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình vĩ mô, đặc biệt là số chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng mười. Mặc dù chúng tôi hy vọng chỉ số CPI tháng này sẽ giảm hơn so với tháng chín là 0,82%, nhưng thông tin này có đủ sức thuyết phục nhà đầu tư quay lại thị trường không thì cần phải xem xét.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center