toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 14-03-2011 Động đất tại Nhật Bản tác động đến nhà đầu tư Việt Nam

Nhận định thị trường

15/03/2011

Chia sẻ cùng nhân dân Nhật Bản: Thiên tai liên tiếp tại Nhật Bản đã đem lại những mất mát to lớn và thiệt hại nặng nề cho cuộc sống người dân tại đất nước này.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center