Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-02-2019 - VIC và các công ty con dẫn dắt thị trường tăng điểm - DPM, FRT, GTN, SCS

Quan điểm kỹ thuật: Các chỉ số vẫn đóng cửa phía trên hỗ trợ MA5 cũng như nằm trên dải Bollinger để duy trì tín hiệu ngắn hạn Tích cực. Tín hiệu trung hạn cũng được giữ ở mức Trung tính đối với cả VN-Index, VN30 và HNX-Index. Tuy vậy, sự thay đổi nhất định về cán cân cung cầu trên thị trường trong phiên hôm nay sau khi VN-Index, VN30 tiến vào vùng cản mạnh có thể dẫn đến việc điều chỉnh giảm sau đó của thị trường.