Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-01-2013 - Thay đổi danh mục VN30 không đủ làm nhà đầu tư phấn khích

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi nhận thấy tâm lý nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng hơn và lực mua yếu hơn trong các phiên trước do chỉ báo độ rộng thị trường và chỉ báo xung lượng ngắn hạn giảm. Đặc biệt, chỉ số HNX-Index vẫn chưa bứt phá được đường EMA200 và chỉ số này cũng xuất hiện tín hiệu phân kỳ với chỉ báo RSI(14). Đồng thời, nhiều cổ phiếu Beta cao vẫn dao động trong vùng giá nhạy cảm. Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ biến động mạnh và tỏ ra lo ngại về phiên giao dịch ngày mai.