Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-05-2015 - Các mã NH kéo thị trường xuống, GTGD thấp - Báo cáo ngành thép - SCB, HAG, NLG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên tới. Tuy nhiên, theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn.