Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-02-2017 - Thị trường tiếp tục diễn biến tích cực trong năm 2017 khi lập đỉnh mới - FPT, PVS

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của các chỉ số vẫn duy trì tích cực với các ngưỡng hỗ trợ tạo bởi các đường trung bình động 5 ngày (MA5). Nhóm vốn hóa nhỏ và trung bình diễn biến tích cực hơn, thể hiện ở mưc tăng điểm mạnh hơn của các chỉ số VNMidcap, VNSmallcap so với VN-Index. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần lưu ý các chỉ số đang tiến khá gần các vùng kháng cự mạnh, đó là vùng đỉnh 2016 của VN30 tại 670 điểm, k