Quay lại

Bản tin 12-12-2012 - Cẩn trọng bẫy tăng giá

Nhận định thị trường

12/12/2012

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thị trường có khả năng sẽ điều chỉnh trong phiên ngày mai và nhịp điều chỉnh này có thể diễn ra trong 2 – 3 phiên. Do đó, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư không nên mua đuổi trong các nhịp phục hồi mạnh và có thể đợi nhịp điều chỉnh để xem xét giải ngân trở lại hoặc có thể xem xét giải ngân vào các mã cổ phiếu Bluechips đang trong trạng thái tích lũy.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center