Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 12-01-2016 - Nhịp hồi phục kỹ thuật giúp thị trường tăng điểm

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và kiểm định mức kháng cự ngắn hạn 570 của chỉ số VN-Index và 78.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá hai chỉ số vẫn đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật và mức độ rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế bắt đáy và mua đuổi.