toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 11-03-2015 - Thị trường giảm điểm do lực bán của khối ngoại và giá xăng tăng - PDR, NT2, ACB

Nhận định thị trường

11/03/2015

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể hồi phục trong phiêng giao dịch ngày mai và đà hồi phục này có thể kéo dài đến các phiên giao dịch cuối tuần. Điểm tích cực nhất là các chỉ báo xung lượng ngắn hạn giảm mạnh về vùng quá bán và các chỉ báo trạng thái xu hướng suy yếu cho thấy hai chỉ số có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật và áp lực giảm sâu chưa thể xảy ra ở thời điểm hiện tại.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center