Bản tin 10-02-2015 - Thị trường tăng nhẹ với lượng giao dịch khiêm tốn - BID, PVS, PVT

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Thị trường tăng nhẹ với lượng giao dịch khiêm tốn, cổ phiếu ngân hàng tăng trong khi cổ phiếu dầu khí giảm điểm. BID: Việc định giá các cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ không ảnh hưởng đến thị trường. PVS: Kết quả kinh doanh quý 4/2014. Kết quả kinh doanh 2014 của Tổng CTCP Vận tải dầu khí (PVT): Lợi nhuận tăng vọt 41% do việc bán FSO Kamari.
play
/en/research-center